बुधवार, १८ फेब्रुवारी, २००९

माझ्या सहचरास

संसार म्हणजे दोन जीवांचा सारीपाट
अस माझ मत होत
तुझ्यामुळे कळल संसारात
द्वॆत अस काहीच नसत