बुधवार, १८ फेब्रुवारी, २००९

आठवणी

आठवणी ठेवाव्यात जपून
मनाच्या कोपर्‍यात दडवून
पहावे त्याकडे न्यहाळून
आपणच अलिप्त राहून

आठवणी ठेवाव्यात
स्मृतीछटेत रंगवून
अन सरते शेवटी
जावे विरून
आठवणींच्या गाभार्‍यात
आठवणी बनून