शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी, २००९

घड्याळ

दर सोमवारी मी
हाताला घड्याळ बांधतो
आठवडाभरासाठी मी
त्याच्याशी नाळ बांधतो

एकदा घड्याळ बांधले की
काट्यांचा मी गुलाम होतो
प्रियेशी बोलतानाही
मी काट्यांचे भान राखतो

वर्ष अशीच निघुन जातात
काट्याबरोबर पळत जातात
दिवसेंदिवस घड्याळाशी
नाते गडद करत जातात

एक दिवस अचानक
सेल संपतो घड्याळ थांबत
घड्याळाचा गुलाम मग
धडधडणही विसरुन जातो

हळू हळू सावरतो
काट्यांशिवाय जगु लागतो
घरात छोटा गुलाम मात्र
हाती घड्याळ बांधु लागतो

परत एकदा सोमवार येतो
परत एकदा घड्याळ येत
टिकटिक टिकटिक धडधड धडधड
पिढ्यान पिढ्या चालू रहात