सोमवार, २२ जून, २००९

वारी

अरे! वारीची बातमी वाचली
नी तुझीच आठवण झाली
कसा आहेस?
बरीच वर्ष झाली नाही?
हसलास का?
साधी चौकशी पण करायची नाही?
असला तर असुदे की
वेड्यासारखा प्रश्न माझा
ठावुक आहे, विठोबाच्या
हृदयात मुक्काम तुझा!

आम्ही पण बरेच आहोत,
सगळं तसच चालु आहे
श्वास -नाडी - ठोके- धकधक,
एकाच लयीत चालु आहे!

पुर्वी संवाद साधायला
माध्यमाची गरज होती
नेटवर्क नॉट इन रेंज असेल
तर संवादांची खोटी होती

आता तोही प्रश्न मिटला आहे
तेव्हढाच काय तो बदल फक्त
बाकी सगळ तसच आहे!

येईन म्हणते वारी बरोबर
तेव्ह्ढीच तुझी भेट होईल
तुझ्या निमित्ताने एकदातरी
पांडुरंगाचेही दर्शन होईल