सोमवार, २२ जून, २००९

झाकली मूठ

तू येवुन माझ्या कुशीत
जूनी शिवण उसवत गेलीस
मन तुझं करुन रिक्त
ओंजळ माझी भरुन गेलीस

भरला संसार बघुन तुझा,
बरं वाटल म्हणुन गेलीस
मन मोकळं हसण्यासाठी
पुन्हा येईन सांगुन गेलीस

तू गेलीस आणि मला
पुन्हा एकदा शाळा आठवली
झाकली मूठ सव्वा लाखाची
तेव्हा शिकलो, आता कळली