गुरुवार, १८ जून, २००९

मौन

निशब्द सांजशा वेळी
तनू छेडीता धूनं,
मौनाशी बोलते माझ्या
तुझे बोलके मौनं

अस्पर्श मनीचा डोहं
उठता झंकारुनं,
तरंगातुनी त्याच्या
ही तान घेतसे मौनं

सुरावटींचा साज
लेवुन गातसे मौनं,
निश्वासाचे अर्थ बघ
कसे सांगते मौनं

अक्षय गाणे अपुले
ही अद्वैताची खुणं,
बोलक्या तुझ्या मौनाचे
कसे फेडू मी ऋणं