सोमवार, १५ जून, २००९

वाट गवसुदे मुक्तीची

एकच तू पण कितीक रुपे
कितीक नावे तेजाची

रुप माध्यमे तेज बघावे
आस धरावी भक्तीची

नको भोग अन त्याग बेगडी
वाट चालुदे सत्याची

गळुन पडावे सर्व मुखवटे
वाट गवसुदे मुक्तीची