मंगळवार, १९ जून, २०१२

उरले केवळदु:ख साहणे उरले केवळ
श्वास मोजणे उरले केवळ
लिहून ठेवीले सटवाईने
तेच भोगणे उरले केवळ
हताश झाले जरी कितीही
आस उद्याची सुटली नाही
"उद्या" न येई तरी उद्याची
वाट पाहणे उरले केवळ
पतंग कटता आकाशी मग
दिशाहीन भरकटतो तो ही
वार्‍यावरती भिस्त ठेवूनी
बघत राहणे उरले केवळ