बुधवार, २३ एप्रिल, २०१४

गारूड

अद्वैताचं गारुड उतरतं आणि
सहजीवनात द्वैत असं काही नसतं हे मत,
वाटेत कुठेतरी गळून पडतं
तेव्हा,
वेगळेपणासकट सोबतीने चालण्यातली
गम्मत आत झिरपायला लागते
आणि,
सहजीवनाचा अर्थ गवसतो नव्याने पुरेपूर
हल्लीच गवसलेलं हे नवीन गारूड
आता पुरेल काही दिवस...