मंगळवार, ८ फेब्रुवारी, २०११

मी जुन्या फांदीप्रमाणे लागले वाळायला

मी जुन्या फांदीप्रमाणे लागले वाळायला
अन मला जाळून आता लागले जाळायला

टाळण्यासाठी बहाणे शोधिले त्यांनी किती?
मीच सोयीने बहाणे लागले पाळायला

जाण आता गाळलेले अर्थ सारे तो म्हणे
मीच माझे शब्दही मग लागले गाळायला

तू कशाचा रे पुजारी जाणले मी हे जरी
का तुझ्या खोट्या रुपावर लागले भाळायला?

छापलेले सर्व जे मी ठेविले माळ्यावरी
का पुन्हा मी तेच सारे लागले चाळायला?