शनिवार, २३ मे, २००९

काही काही "सल"
हे शब्दावाटे बाहेर पडतात
काही मात्र "कन्फ़ेशन"
देऊनही मनात सलतात

शेवटी काय वर्तमानाला
हात पसरुन कवेत घ्यायचे
नियतीच्या चौकटीतही
आपले चित्र हसरे करायचे